image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Senato

Prof. Dr. Mehmet Mustafa ARAL

Rektör Yardımcısı

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Sedat YAZICI

Rektör Yardımcısı

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Rektör Yardımcısı

Bartın Orman Fakültesi Dekan V.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Fen Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şaban ESEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bülent CENGİZ

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Metin SABAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç BAKIR

Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Kadri AKÇALI

Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Bülent KAYGIN

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Macit BALIK

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr.Ayfer BAYINDIR ÇEVİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi