BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Senato

Prof. Dr. Sedat YAZICI

Rektör Yardımcısı

Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevim ÇELİK

Rektör Yardımcısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent CENGİZ

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fatma ÜNAL

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ

Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erol KIRDAR

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şaban ESEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Birsen DURKAYA

Bartın Orman Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bilal DEMİRHAN

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ

Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Şükrü Teoman GÜNER

Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Bülent KAYGIN

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yenal ÜNAL

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Umut SARAÇ

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Sabri GÖK

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Ramazan ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇOŞTU

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Serdar CEYHUN

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇAKIR KOÇAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi