BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Kurullar ve Komisyonlar

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU
MEVZUAT KOMİSYONU
YAYIN KOMİSYONU
KONUT TAHSİS KOMİSYONU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU
SOSYAL İŞLETMELER VE DENETLEME KOMİSYONU
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KOMİSYONU
2020-2022 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU
2020-2022 ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETİM KURULU
ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETİM KURULU
AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME ve İTİRAZ KOMİSYONU
STRATEJİK PLAN YÖNLENDİRME KURULU
STRATEJİK PLAN GÜNCELLEME YÖNLENDİRME KURULU
SOSYAL VE BEŞERİ  BİLİMLER ETİK KURULU
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇİM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
SOSYAL ALANLAR VE YEMEKHANE DENETLEME KURULU
AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV KOMİSYONU
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA İŞLEMLERİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME KOMİSYONU
LABS PORTAL KOMİSYONU
TEKNİK GEZİ FAALİYETLERİNİ DÜZENLEME VE YÜRÜTME KOMİSYONU
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI KOMİSYONU