image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Rektör Yardımcısı
selman@bartin.edu.tr
0 378 223 5100
CV
Bağlı Birimler
Prof. Dr. Sedat YAZICI
Rektör Yardımcısı
syazici@bartin.edu.tr
0378 223 5040
CV
Bağlı Birimler
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
 • Edebiyat Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Bartın Orman Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Bartın Meslek Yüksekokulu
 • Ulus Meslek Yüksekokulu
 • Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
DAİRE BAŞKANLIKLARI
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı (Atama, Görevlendirme, Yurtdışı İzin ve Disiplin İşlemleri Hariç)
KOORDİNATÖRLÜKLER
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
KURULLAR, KOMİSYONLAR VE DİĞER BİRİMLER
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Konut Tahsis Komisyonu
 • Öğrenci Konsey Başkanlığı
 • Öğrenci Kulüpleri Komisyonu
 • Öğrenci Konsey Başkanlığı
 • Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi