BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

Hakkımızda

Bartın Üniversitesi Kuruluş Öyküsü

 

Bartın şehri kendi adını taşıyan üniversitesine 14 yıl önce kavuşmuş olsa da şehrin üniversite geçmişi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. 11.07.1992 tarihli, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bartın Orman Fakültesi, Bartın’da kurulan ilk fakülte olmuştur. Ağdacı Yerleşkesi’nde kurulan Bartın Orman Fakültesi, 93-94 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bartın Orman Fakültesi’nin eğitime başlaması ile birlikte 3 akademik birim daha Bartın’da yükseköğretim alanına dâhil edilmiştir. Bunlar: Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’dur.

 

2008 yılına gelindiğinde şehir üniversitelerinin ülke genelinde kurulmaya başlanmasıyla Bartın şehri kendi adını taşıyan üniversitesine kavuşmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden ayrılan 4 akademik birimin yanı sıra yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’yle ilk öğrencilerini almıştır. Toplamda 3 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokul ile gelecekte söz sahibi olmayı amaçlayan öğrenciler yetiştirmeye başlayan Bartın Üniversitesi, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına gelişimini sürdürmektedir.

 

Bartın Üniversitesi’nin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden devraldığı Ağdacı Yerleşkesi yeni açılacak fakülte ve bölümlere fiziki anlamda cevap veremeyeceğinden dolayı yeni bir yerleşke ihtiyacı doğmuştur. Uzun ve titiz araştırmalar sonucunda 26 Ağustos 2009 tarihinde Bartın-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Kutlubey-Yazıcılar ile Esenyurt köyü sınırları içerisinde yer alan 1.171.032,22 metrekarelik alan üniversite yerleşkesi olarak belirlenmiştir.

 

Kısa sürede hem bilimsel hem de fiziksel gelişen Bartın Üniversitesi fakülte sayısını da arttırmaya devam etti. Sırasıyla 2010 yılında Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi, 2011 yılında Fen Fakültesi, 2012 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve İslami İlimler Fakültesi, 2017 yılında Ulus Meslek Yüksekokulu, 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2019 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. 25 Haziran 2019 tarihli 30812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1157 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi’nin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enstitüler tek çatı altında toplanmış ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır.

 

Bugün 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 enstitüsü olan Bartın Üniversitesi 18 binin üzerinde öğrenciye sahiptir. Nitelikli eğitim ve bilimsel altyapıya verdiği önem sayesinde gelecek vadeden üniversiteler arasında yer alan Bartın Üniversitesi, 12 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen kendine saygın bir konumda yer bulmuştur. YÖK’ün büyük önem verdiği “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi, bölgesinden başlayarak ülkemize değer katmaya devam etmektedir.