image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bartın Üniversitesi’nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.
 
Vizyonumuz

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.
 
 
Temel Değerlerimiz

Bartın Üniversitesi;
  • İnsana ve doğaya saygıyı,
  • Hakkaniyeti,
  • Hoşgörüyü,
  • Etik değerlere bağlılığı,
  • Katılımcılığı,
  • Şeffaflığı,
  • Hesap verebilirliği,
  • Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
  • Sosyal sorumluluğu,
  • Girişimciliği,
ilke edinmiştir.