image/svg+xml
image/svg+xml

“Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 25/09/2020
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020”ye katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, uzaktan öğretimde kalitenin arttırılması yönünde yapılabilecek çalışmalardan bahsetti.

Sunuculuğunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü (UZEM) Doç. Dr. Ersin Aslan’ın yaptığı çalıştay, açılış konuşmalarıyla başladı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açılış konuşmasında, “Bundan 6-7 ay önce de Türkiye’de uzaktan öğretim vardı. Ancak 6-7 ay önce uzaktan öğretimi bu şekilde tartışacağımızı, uzaktan öğretimin içinde bu denli olacağımızı hiçbirimiz düşünmüyorduk. Ülkemizde, üniversitelerimiz bu sürece tüm noksanlarına rağmen iyi başladılar. Bundan sonra kalite odaklı devam edeceğiz. Şimdiden önümüzdeki dönemi inşa etmemiz gerekiyor. Bundan sonra kalite standartları oluşmuş, çerçevesi çizilmiş bir uzaktan öğretim oluşacak” dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise “Dünyaya adapte olmak için iki yol var. Bunlardan biri herkese yetkinlik kazandırmak, ikincisi de bunu bilişim destekli yönetmek. Gelecekte online destekli eğitim olacağı zaten bilinmekteydi. Pandemi dönemi ile hızlı bir adaptasyon süreci yaşadık. Bu dönemdeki tecrübeden ders alarak yeni süreçte özellikle sınav ve değerlendirme güvenliğini öne çıkaracak çalışmalar yapmalıyız. Bölüm, fakülte ve üniversite bazında genişleterek uzaktan öğretim politikaları oluşturmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Geldiğimiz aşamada tüm üniversitelerin ve eğitim-öğretim kurumlarının bunu başarabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Süreçte biz değerli bilim insanlarına düşen görev, ortaya koyacağımız vizyonla bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek ve bu dönüşümü de verimli hale getirmektir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen çalıştayda, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Uzaktan Öğretimde Kalite ve İyileştirmeye Yönelik Politikalar” konulu ilk oturumun moderatörlüğünü yaptı. Bu oturumda İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz konu ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumda pandemi süreci ile tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin taşındığı platform olan uzaktan öğretimde kalitenin nasıl daha da arttırılabileceği hususunda görüşler aktarılırken, uzaktan öğretimde kalite ve iyileştirmenin durağanlığı kabul etmediği, bu sebeple de uzaktan öğretimi iyileştirme faaliyetlerinin ciddiyetle ve devamlı surette yapılması gerekliliği üzerinde duruldu. Kaliteye çok boyutlu bir kavram olarak bakılabileceği ifade edilerek, uzaktan eğitimin kalitesi “eğitimsel etkililik, erişebilirlik, öğretim elemanı, öğrenci doyumu ve mali verimlilik” gibi birçok boyutta ele alınabileceği vurgusu yapıldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un moderatör olarak yönettiği ikinci oturumda ise “Uzaktan Öğretimde Etkin Ölçme Değerlendirme Süreçleri” başlığı ele alındı. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Sakarya Üniversitesi UZEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar’ın konuşmacı oldukları oturumda, son dönemin güncel konularından biri olan,  uzaktan öğretim sınavlarının nasıl daha etkin ve güvenli yapılabileceği irdelendi. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik ve fırsat eşitliği gibi konularda da görüş ve öneriler ortaya konuldu.

“Pandemi Sürecinde Dijitalleşme-Uzaktan Öğretim ve Geleceği” konulu üçüncü oturum ise Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bora Canbula’nın konuşmalarını yaptığı bu oturumda; önümüzdeki süreçte uzaktan öğretimin öneminin giderek artacağı paydasında buluşuldu. Pandemi süreci ile ani şekilde uzaktan öğretime geçilmesiyle ilk aşamada aksaklıklar yaşansa da Türk yükseköğretim kurumlarının bu süreci başarıyla yönettiği, bundan sonraki dönemde daha kaliteli ve etkili bir uzaktan öğretim sürecinin inşa edildiği vurgulandı.

Çalıştay, Rektör Ataç’ın moderatörlüğünü yaptığı “Sonuç ve Değerlendirme Oturumu”nun ardından son buldu.

 

SON Haberler

  • Üniversitemiz, HSYS Belgesi alma yolunda önemli bir süreçten geçti

  • Üniversitemiz, “Uzaktan Eğitim Kapısı”na geçen ilk üniversite oldu

  • ‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi

  • Rektör Uzun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Akademik Yılı açılış törenine katıldı

  • “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” adlı eğitim projesi kabul edildi

  • Üniversitemizin projesiyle ahşap “opak” hale getirilecek

  • Prof. Dr. Hatipoğlu, Rektör Prof. Dr. Uzun’u ziyaret etti

  • Üniversitemiz öğrencisi Akın, Nadir Hastalıklar Yarışması’nda büyük bir başarı gösterdi

  • Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un yeni akademik yıl mesajı

  • Üniversitemiz Haber Bülteni'nin 42. sayısı yayınlandı