image/svg+xml
image/svg+xml

YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Yayın Tarihi : 03/08/2018

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 3 öğretim elemanına; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Başvuru şartları, başvuru takvimi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Usul ve esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Başvuru takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Doktora derecesine sahip olmak.
3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.
4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
5- Son beş yıl içerisinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavından 50-64 arasında bir puan almak. (65 ve üzeri puanı olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)
6- Başvuru sahibinin 5.maddede belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

İSTENEN BELGELER
1- Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.
3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4- Bilim alanına göre dolduracağı akademik faaliyet puan tablosu çıktısı.
5- Akademik faaliyet tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir elektronik dosya. (Dosya elektronik ortamda cd veya usb bellek olarak teslim edilecektir. Dosyada eserler pdf formatında yer almalıdır. Ayrıca fiziki dosya istenmemektedir.)
6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)

AKADEMİK FAALİYET PUAN TABLOLARI VE BAŞVURU FORMLARI

1.1 Eğitim Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ. 

      Eğitim Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

2.1 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Fen Bilimleri ve Matematik Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

3.1 Filoloji Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Filoloji Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.
    
4.1 Güzel Sanatlar Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Güzel Sanatlar Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

5.1 Hukuk Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Hukuk Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

6.1 İlahiyat Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      İlahiyat Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

8.1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Mimarlık, Planlama ve Tasarım Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

9.1 Mühendislik Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Mühendislik Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

10.1 Sağlık Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Sağlık Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

11.1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

12.1 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

13.1 Spor Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Spor Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.


EKLER

SON Duyurular