image/svg+xml
image/svg+xml

YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Yayın Tarihi : 02/04/2019

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan en fazla 3 öğretim elemanına; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Başvuru şartları, başvuru takvimi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Usul ve esaslara ulaşmak için     TIKLAYINIZ.
Başvuru takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Doktora derecesine sahip olmak.
3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.
4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
5- Son beş yıl içinde herhangi bir YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az kırk beş veya en fazla yetmiş puan almış olmak,
6- Başvuru sahibinin 5.maddede belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

İSTENEN BELGELER
1- Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.
3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4- Doçentlik bilim alanına göre dolduracağı akademik faaliyet puan tablosu çıktısı.
5- Akademik faaliyet tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir elektronik dosya. (Dosya elektronik ortamda cd veya usb bellek olarak teslim edilecektir. Dosyada eserler pdf formatında yer almalıdır. Ayrıca fiziki dosya istenmemektedir.)
6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)


MART-2019 DÖNEMİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNE GÖRE AKADEMİK FAALİYET PUANLARI

1- Eğitim Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Fen Bilimleri ve Matematik doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Filoloji doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4- Güzel Sanatlar doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5- Hukuk doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6- İlahiyat doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7- Mimarlık, Planlama ve Tasarım doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8- Mühendislik doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9- Sağlık Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

11- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

12- Spor Bilimleri doçentlik alanı akademik faaliyet puan tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

SON Duyurular