BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları (2022-02)

Yayın Tarihi : 16/08/2022
Üniversitemiz tarafından 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 16 adet sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda nihai değerlendirme sonuçları ilan kodları itibarıyla aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişime açılmıştır. 

Ön değerlendirme sonuçlarına göre Üniversitemiz kayıtlarımıza ulaşan herhangi bir İTİRAZ olmamıştır. 

Sözleşmeli pozisyonlara ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 30 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmek üzere başvuru yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolünün doğru ve arşiv araştırmalarının olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

-Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
-Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, genel temizlik ve taşıma işlemlerinde çalıştırılmasında/koruma güvenlik olarak çalıştırılmasında/büro personeli olarak çalıştırılmasında/mühendis olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.")
-Fotoğraf (6 Adet)

NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:


-2022-1 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (ÇEKO) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2022-2 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Büro Personeli (İşletme, İktisat, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2022-3 ilan kodlu 5 (beş) kişilik Destek Personeli (Erkek) alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2022-4 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Destek Personeli (Kadın) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

-2022-5 ilan kodlu 2 (iki) kişilik Destek Personeli (Şoför) alımında asıl-yedek aday belirlenememiştir.

-2022-6 ilan kodlu 4 (dört) kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2022-7 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Mühendis (Gıda Mühendisi) alımı ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

-2022-8 ilan kodlu 1 (bir) kişilik Teknisyen (Elektrik) alımında asıl-yedek aday belirlenememiştir.


ÖNEMLİ NOT:

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü bulunmaktadır. 

İLETİŞİM:

Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, 0 378 501 10 00 (5018,5024,5033) numaralı telefon numaralarından, personel@bartin.edu.tr adresinden veya Whatsapp iletişim hattında yardım alabilir.

SON Duyurular