BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları (2023-09)

Yayın Tarihi : 07/02/2024
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine alınacak araştırma görevlisi, öncelikli alan-araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçlarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Sonuç tablolarında ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda istenilen belgelerle birlikte 21 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile ilgili birimlere (atanmaya hak kazandığı birimlere) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.


İSTENİLEN BELGELER:

1- Atama Başvuru Formu
2- 6 adet vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçerisinde çekilmiş)
3- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)
5- Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu biri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi olmak kaydıyla en az üç hekim imzalı olmalıdır.) 
6-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesi (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)


Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.


2023-30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Öncelikli Alan-Araştırma Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-31 Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı Öncelikli Alan-Araştırma Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-32 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-35 Rektörlük Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-36 Rektörlük Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-37 Rektörlük Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-38 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-39 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğretim Görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

SON Duyurular