BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

KPSS 2021/2 Yerleşen Adayların Belge Teslim Süreci

Yayın Tarihi : 07/01/2022
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) Üniversitemize yerleşen adaylar için hazırlanan kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bartın Üniversitesi; kazanan adayların hazırlaması ve Kuruma şahsen teslim etmesi gereken bu belgelerde yer alan kimlik ile askerlik, sağlık ve adli sicil kaydına ait yazılı beyan ve fotoğraf kişisel verilerini; çalışan adayların başvuru süreçleri ve Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve ilgili mevzuatı gereği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır.
Adaylar, 6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği Kurumun Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Ağdacı Yerleşkesi 74100 Merkez/BARTIN adresine yazılı olarak iletebilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin ve süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur.

SON Duyurular