image/svg+xml
image/svg+xml

Buluş Başvurusu Yapacak veya Buluş Başvurusunda Bulunan Personelin Dikkatine

Yayın Tarihi : 30/05/2019
Üniversitemiz 02 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/07-03 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Bartın Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi"nin geçici 1. maddesinde "10/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış başvurular için de bu yönerge hükümleri geçerli olduğundan, başvuru ve buluş sahipleri yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde buluş başvuru formunu PTO’ya sunmakla yükümlüdür. Buluş sahibinin bildirimde bulunmaması sebebiyle Üniversite’nin uğrayacağı her türlü hak kaybı ve zarardan buluş sahibi sorumludur." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, ilgili yönergenin 2. ve 3. maddelerinde "(2) Bu yönerge, Üniversite’den ücretlerinin tamamını veya bir kısmını veya herhangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri, misafir öğretim üyeleri, tam zamanlı ve yarı zamanlı görevliler ve çalışanlar, öğrenciler (ön lisans, lisans ve lisansüstü) ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası) tarafından gerçekleştirilen Üniversite’deki buluşları kapsar. (3) Bu yönerge 10.01.2017 tarihinden itibaren yapılan ve yapılacak olan Fikri ve Sınai mülkiyet hakları başvurularını kapsar." hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinde 10/01/2017 tarihinden itibaren buluş başvurusunda bulunan personelin ekteki "Buluş Bildirim Formu"nu doldurarak 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar PTO Patent Koordinasyon Birimi'ne bildirmeleri gerekmektedir.

SON Duyurular