image/svg+xml
image/svg+xml

Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı

Yayın Tarihi : 11/02/2019

Değerli Paydaşlarımız, 
   

Proje Çağrısı kapsamında;

  • Borlu Kaplama Malzeme Geliştirilmesi,
  • Kübik Bor Nitrür (c-BN) Sentezi,
  • Borlu İleri Seramik Toz Sentezi,
  • Ultra Saf Borik Asit Üretimi,
  • Borlu Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması,
  • Organobor Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları,
  • Borlu Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları,
  • Borlu Enerji Depolama ve Pil Teknolojileri,
  • Borlu Kalıcı Mıknatıslar ve Borlu Süperiletkenlerin Geliştirilmesi


konularında, ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen proje önerileri için başvurular alınacaktır.

 

Başvuru tarihleri 15/05/2019 - 24/05/2019 arasındadır. 

Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir. BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir. 

Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrı Metni için Tıklayınız 

BOR odaklı Ar-Ge çalışmalarımızı, siz paydaşlarımızdan gelen görüş ve önerilerle geliştirmeye devam edeceğiz 

Bununla birlikte Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019)' nun Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) 
www.boren.gov.tr

SON Duyurular