BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Atamalar

Yayın Tarihi : 11/01/2022
Üniversitemizin aşağıda yer verilen Fakültelerine adı ve soyadı belirtilen öğretim üyelerimizin Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı Başkanlık Kararı uyarınca asaleten Dekan olarak atanmaları uygun görülmüştür.

     ADI SOYADI                                          FAKÜLTE                                                                
Prof. Dr. Birsen DURKAYA                         Bartın Orman Fakültesi                                          
Prof. Dr. Sedat YAZICI                                Edebiyat Fakültesi                                                  
Prof. Dr. Fatma ÜNAL                                 Eğitim Fakültesi                                                     
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ                        Fen Fakültesi                                                          
Prof. Dr. Şaban ESEN                                  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                        
Prof. Dr. Bülent CENGİZ                             Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi        
Prof. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN        Spor Bilimleri Fakültesi                           

SON Duyurular