image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizin projesiyle İngilizce eğitiminde dijital yetkinlikler arttırılacak

Yayın Tarihi : 15/01/2021
Üniversitemizin koordinatörlüğünde hazırlanan proje kapsamında 10 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katkılarıyla İngilizce eğitmenlerine dijital öğrenme ile ilgili eğitimler verilecek.

Üniversitemiz tarafından hazırlanan “21. Yüzyıl İngilizce Öğretmenlerine Dil Becerilerini Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar Eğitimi: Gelenekselden Dijitale” adlı proje TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek projede, Üniversitemizden akademisyenlerle birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri katkı sunacak.

“Eğitim sisteminin her aşaması için kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak”

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Şentürk, “Günümüzde dijital çağın gerekliliği olarak yabancı dil kullanımı özellikle de İngilizce önemli bir rol oynamaktadır. İş, araştırma, uluslararası iletişim ve kültür değişimi gibi birçok alanda önem kazanan İngilizce, Türkiye’de de erken yaşlardan itibaren eğitim sisteminin her aşamasında kapsamlı bir şekilde öğretilmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın koşulları birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim ortamlarında da dönüşümlere yol açmaktadır. Bu dönüşüm, okulların teknolojik altyapısından öğretmen becerilerine kadar birçok öğeyi barındırmaktadır. Bu bağlamda, Bartın Üniversitesi koordinatörlüğünde yapılacak olan kurs etkinliğimiz öğretim görevlilerine 21. yy dil becerilerini ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi vererek günümüzde önemli bir yere sahip olan dil öğretiminde yenilikçi ölçme değerlendirme yaklaşımlarını teşvik etmeyi ve daha etkili dil öğretimi sunmayı amaçlamaktadır” dedi.

“Alanında önemli akademisyenlerin olduğu bir ekiple çalışmalar sürdürülüyor”

Dr. Öğr. Üyesi Şentürk, proje kapsamında dil eğitiminde önemli bilim insanlarının bir araya geldiğini de aktararak “Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 13 uzman eğitimcinin katkılarıyla üç gün süreli (02-04 Nisan 2021 tarihleri arasında) toplamda 30 oturumdan oluşan ve 30 öğretim görevlisinin katılacağı bir kurs planlanmaktadır. Bu etkinlikte 21. Yüzyılda ölçme ve değerlendirme hakkında genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra farklı dil becerilerine (dinleme, okuma, yazma, konuşma)  farklı psikolojik süreçlere ve farklı dil durumlara yönelik detaylı uygulamalı çalışmalar barındıracak bir akış öngörülmektedir” diye konuştu.

“Ülke olarak hedeflerimize değer katan çalışmalar yapıyoruz”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise dijitalleşme ve dil öğrenimi temelinde hazırlanan projenin önemine değinerek “Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ dijitalleşen dünya şartlarının önemi üzerine kurulan bir dizi çalışmaları ifade etmektedir. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibariyle değişime ayak uydurmanın başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. Diğer bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda da İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi üzerinde durulmuş ve sürecin hem öğretici hem de öğrenen niteliklerinin iyileştirilmesi yönünde hedefler belirlenmiştir. Bu doğrultuda dijitalleşme ve dil eğitimi gibi iki önemli konuyu kapsayan bu projenin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Proje kapsamında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Proje hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız...


SON Haberler

  • Üniversitemiz öğrencilerine “Benim İşim Girişim” yarışmasından ödül

  • Üniversitemiz öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı

  • Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemine İlişkin Senato Kararları

  • Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Filyos Vadisi Projesi’ Çalıştayına katıldı

  • Üniversitemizden 5 araştırmacıya TÜBİTAK tarafından burs verilecek

  • Üniversitemizde TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

  • Üniversitemizin projesiyle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak

  • Üniversitemizin rekortmen sporcusu Mizgin Ay’dan bir şampiyonluk daha

  • Üniversitemiz "Yeni YÖK" projesinde İTÜ ve ODTÜ ile eşleşti

  • Üniversitemiz öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı