image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı için Uluslararası Öğrenci Başvuruları Sonuçlandı.

Yayın Tarihi : 27/07/2018

18 Haziran – 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında uluslararası öğrenci statüsünde Üniversitemiz programlarına alınan başvurular sonuçlanmıştır.

 

Üniversitemiz bölümlerine asıl olarak yerleşen öğrencilerin kayıtları, 13-17 Ağustos tarihleri arasında kayıt hakkı kazanılan akademik birimden yapılması gerekmektedir.

 

Adayların kabul mektupları adayların e-posta adreslerine gönderilmiş olup aynı zamanda başvuru sonuç ekranından da indirebilirler.

 

Üniversitemiz bölümlerine yedek olarak yerleşen öğrencilerin kayıtları ise 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt hakkı kazanılan akademik birimden yapılacaktır.

 

Üniversitemiz bölümlerine asıl olarak yerleşen öğrencilerin kayıtları bittikten sonra boş kalan kontenjan kadar sırasıyla yedek olarak yerleşen öğrencilere 29 Ağustos 2018 tarihinde kabul mektupları gönderilecektir. Bu adaylar, kabul mektubunu e-posta adreslerinden ve başvuru sonuç ekranından temin edebilecektir. 

 

Not: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu “Yat İşletme ve Yönetimi” Programının ismi  “Marina ve Yat İşletmeciliği” olarak değişmiştir. Bu nedenle “Yat İşletme ve Yönetimi” Programını tercih eden öğrencilerimiz.  “Marina ve Yat İşletmeciliği” Programına kayıt yaptıracaktır.

 

 

Kayıt hakkı kazanan asıl aday öğrenciler için 4 beceriyi ölçecek şekilde yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 13 Ağustos 2018 tarihinde Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Binasında saat 10:00’da; yedek adaylar için aynı formatta yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 10 Eylül 2018 tarihinde Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Binasında saat 10:00’da başlayacaktır.

 

Adayların, sınava katılım sağlayıp sağlamayacakları bilgisi için listelerde yer alan tüm aday öğrencilerimizin aşağıdaki linkten paylaşılan kısa formu (TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVINA KATILIM FORMU) en geç 09 Ağustos 2018 tarihine kadar doldurmaları önemle rica olunur.

 

C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayanlar Üniversite tarafından 13.08.2018 tarihinde yapılacak olan Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına alınır. Bu sınavda başarısız olan adaylar; Üniversitemizde Türkçe Hazırlık Eğitimi almak istemeleri halinde BÜ-DEM (Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) ofisine bizzat gelerek ya da +90 378 223 5498 / +90 544 966 0199 numaralı telefonlardan ya da budem@bartin.edu.tr veya hudemir@bartin.edu.tr e-posta adreslerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Detaylar için: www.budem.bartin.edu.tr 

  

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yerleştirilen adayların kaydı yapılmayacaktır, bu durumdaki öğrenciler daha sonra herhangi bir hak iddia edemezler. Üniversite bu durumdaki öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemi yapmaya yetkilidir.

 

2) Özel yetenek ile öğrenci alan programlara başvuran ve başvurusu onaylanan tüm öğrencilere kabul mektubu gönderilecek olup, kesin kayıt hakları özel yetenek sınavı sonucunda belli olacaktır. Bu öğrencilerin başvuruda bulundukları akademik birimlerin web sayfalarını takip etmeleri gerekmektedir.

 

3)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarının Özel Yetenek Sınavları 03-08 Eylül 2018; Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programının Özel Yetenek Sınavı 04 ve 05 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

 

Uluslararası Öğrenci ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü

iso.edu.tr


The results of the applications made by International Student candidates between 18 June and 13 July 2018 have been announced.

 

The candidates may enroll in the departments they have right to study at on a weekday from 13 August 2018 to 17 August 2018.

 

The acceptance letters of the candidates are sent to their registered e-mail accounts on the application and they are also downloadable on the application results page.

 

The reserve candidates admitted in the second evaluation will be able to enroll in the departments on a week day from 10-14 September 2018.

 

After the registrations of the candidates, the reserve students to be admitted in the departments will be sent acceptance letters via e-mail on 29 August 2018. These candidates will be able to download them on the application results page, as well.

 

Notice: The name of the program “Yacht Administration and Management” has been changed to “Marine and Yacht Administration”. Therefore, the candidates applying to “Yacht Administration and Management” will enroll in “Marine and Yacht Administration”.

 

 

Turkish Language Proficiency Exam (assessing 4 language skills) for the candidates will be held in the Building of Forestry Faculty on Ağdacı Campus on 13 August 2018 at 10:00; and for the reserve candidates on Ağdacı Campus on 10 September 2018 at 10:00.

 

All the candidates are kindly invited to fill out the form below prepared by 09 August at the latest in order to find out whether they will take the exam or not.

 

Those who do not hold a Turkish Language Certificate in C1 level are to be taken to this exam. Upon their requests to study at prep class, those failing in the Turkish Proficiency Exam may contact BU-DEM (Bartın University Language Teaching and Research Center) through the following contacts:

 

Phone: +90 378 223 5498 - +90 544 966 0199

E-mail: budem@bartin.edu.trhudemir@bartin.edu.tr

Web: www.budem.bartin.edu.tr


 

 

 

 

NOTE:

 

1) Those who made false declaration on the online application will not be registered in our university and not claim any rights. Bartın University is entitled to commence legal proceedings against these students. 

 

2) All the candidates (including reserves) applying to the programs admitting students with a special talent test will be sent acceptance letters and final registrations of these students will be made after special talent tests. These students need to follow the webpages of the related departments.

 

3) The Special Talent Exams of the School of Physical Education and Sports and Arts Teaching will be held on 03-08 September 2018. 

 

International Students Office

www.isoen.edu.tr

SON Haberler

  • Üniversitemizde ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ Etkinliği Düzenlendi

  • "Türkiye’de Ormancılık Paneli" gerçekleştirildi

  • Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

  • “Erken Çocuklukta Mutlu Çocuk”

  • Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi

  • Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

  • Üniversitemizin ilk kariyer geliştirme projesi kabul edildi

  • ‘Çanakkale’den Kıbrıs’a Bir Esaret Öyküsü’

  • Rektör Uzun’un 'Çanakkale Zaferi' mesajı

  • Üniversitemiz Öğrencileri, “Kök Hücre Bağışı" konusunda bilgilendirildi