image/svg+xml
image/svg+xml

Yağmacı/Şaibeli Akademik Faaliyetler Hakkında

Yayın Tarihi : 02/04/2019

Değerli Öğretim Elemanları,

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/03/2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yağmacı/Şaibeli dergilerin doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmamasına, Doçentlik başvurularında adaylardan bu konuda beyan alınmasının uygun olduğuna” karar verilmiştir.

 

Bu doğrultuda, Üniversitemiz Senatosunun 27/03/2019 tarihli toplantısında; yağmacı/şaibeli nitelikteki akademik faaliyetlerin; (makale, kitap, kitap bölümü, kongre, sempozyum vb.)

  1. Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde değerlendirmeye alınmamasına,
  2.  Lisansüstü programlardaki yayın şartlarında dikkate alınmamasına,
  3.  Akademik teşvik ödeneği başvurularında kullanılmamasına,
  4.  Öğretim üyeliğine başvuracak adaylardan yağmacı/şaibeli nitelikte akademik faaliyeti olmadığına dair beyan alınmasına,
  5.  Yukarıdaki kararların, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16 Ağustos 2018 tarihli toplantısında alınan karara istinaden 1 (bir) yıl sonra uygulamaya girecek olan “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nin yürürlülük tarihi olan 16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uygulanmasına,
Oybirliği ile karar verildi. 

SON Duyurular