image/svg+xml
image/svg+xml

Sürekli İşçi Alım İlanı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süreci

Yayın Tarihi : 21/11/2019

Üniversitemize 10 Temizlik Görevlisi, 11 Güvenlik Görevlisi, 1 Temizlik Görevlisi (Engelli) ve 2 Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) olmak üzere toplam 24 sürekli işçi alımına ilişkin  21 Kasım 2019 günü gerçekleştirilen noter kurası sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

Temizlik Görevlisi (Genel) alımı asıl ve yedek listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Güvenlik Görevlisi alımı asıl ve yedek listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
Temizlik Görevlisi (Engelli) alımı asıl ve yedek listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ
Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) alımı asıl ve yedek listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kura sonucunda asıl aday olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıdaki istenilen belgeleri 26 Kasım 2019 Salı günü 12.30’a kadar Personel Daire Başkanlığı (İdari Tayin Şube Müdürlüğüne) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava girecek adayların sınav günü ve yeri Üniversitemiz web sayfasından 22 Kasım 2019 günü saat 17.30’a kadar ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (GENEL) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Geçerli özel güvenlik kimlik kartının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENENLERDEN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Engel durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU) ALIMINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan hak sahipleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)
 • Eski Hükümlü olduğuna dair belgenin Aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

SON Duyurular