image/svg+xml
image/svg+xml

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

Yayın Tarihi : 22/05/2018

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78 nci madde çerçevesinde; ÖYP Araştırma Görevlilerinden doktora eğitimlerini tamamlayarak ilişiği kesilenler ile halen 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre lisansüstü eğitimlerine devam edenler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde talepleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları sağlamaları kaydıyla 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden atanacaklardır.

Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 33/a statüsüne atanma talebi olan ÖYP Araştırma Görevlilerinin aşağıda yer alan belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına en geç 18 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir

SON Duyurular