image/svg+xml
image/svg+xml

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yoluyla Personel Alım İlanı

Yayın Tarihi : 05/02/2020
03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği”nin “Ortak Hükümler” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan; “Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir.” düzenlemesi çerçevesinde Rektörlük Makamının 28 Ocak 2020 tarih ve 2000007569 sayılı onayları ile Bartın Üniversitesi Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yoluyla Personel Alım İlanı yayımlanmıştır.

Rektörlük Onayı için TIKLAYINIZ.

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

SON Duyurular