BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

İdari Personel Naklen Tayin Nihai Değerlendirme Sonuçları

Yayın Tarihi : 16/03/2023
Değerli İdari Personelimiz;
"Bartın Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi" çerçevesinde itiraz başvurularının değerlendirilmesi sonucunda oluşan 2023 yılı naklen tayin nihai değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8 Mart 2023 tarih ve 2023/117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun Kararı doğrultusunda, 2023 yılında naklen tayin hakkı verilecek idari personel sayısı 7 (yedi) olarak belirlenmiştir. 

İlgili yönerge uyarınca kontenjan kadar sıralamaya giren personele, 16 Mart 2023 tarihinden itibaren 3 (üç) ay muvafakat izni verilmiştir. 

Birinci 3 (üç) aylık sürede başka kuruma naklen tayin hakkını kullanamayan veya vazgeçen personelin yerine, sıradaki personele 2 (iki) ay süre ile naklen tayin için muvafakat verilecektir. Belirtilen sürede naklen tayin hakkını kullanamayan veya vazgeçen personelin yerine sıradaki personele bir sonraki yılın yeni başvuru süresini aşmamak kaydıyla naklen tayin için 2 (iki) ay süre ile muvafakat hakkı verilecektir.

Ayrıca, belirtilen sürelerde naklen tayin hakkının kullanabilmesi için ilgili sürede atama işleminin diğer kamu idarelerince tamamlanmış ve buna dair atama onayının Üniversitemize ulaşmış olması şarttır.
Aksi durumlarda muvafakat verilen kurumlara bilgi verilerek naklen tayin hakkı iptal edilecektir.

SON Duyurular