image/svg+xml
image/svg+xml

İdari İzinler Hakkında

Yayın Tarihi : 31/05/2020
Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında yürürlüğe konan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazetede
yayınlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kaldırılması uygun görüldüğünden; idari izinde bulunan veya uzaktan-dönüşümlü çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 01 Haziran 2020 tarihinde normal mesaisine başlaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2020/8 sayılı Genelge uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı olan personel, e-nabız sistemi üzerinden alacakları kronik olduklarına dair belgeyi ekte yer alan form ile birlikte görevli oldukları birime sunmaları halinde doğrudan idari izinli sayılacak olup ayrıca personel bilgi sistemi üzerinden de idari izin formu dolduracaklardır. 

Öte yandan, başta okul öncesi seviyede çocuğu bulunan ve bu sebeple daha önceden idari izin alan kadın personelimize, çocuğundan kaynaklanabilecek mazeretlerinden dolayı ilgili birim
amirleri tarafından yasal izinlerini kullanmalarında gerekli kolaylığın asgari düzeyde gösterilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, mezkûr genelge gereğince yönetici düzeyinde olanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olan personelimiz idari izinli sayılmaya devam edilecektir.

Konuya dair yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)

SON Duyurular