BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

Yayın Tarihi : 20/03/2023

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 22 Mart 2023 tarihinde saat 09:00’da Ağdacı Yerleşkesi Orman Fakültesi binasında yapılacaktır.

 Adaylar 08.45’de sınav için belirlenen ORE-4 nolu amfide hazır bulunacaktır. 09.00’dan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.

 Belirlenen tarih ve saatte sınava girmeyen aday sözlü sınav hakkını kaybedecektir.

 “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 04.02.2023 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boş bulunan kadrolara atamalarının yapılması için Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınava katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

 Sözlü sınav süreci kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavında; ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince adaylara 6 (altı) farklı alanda Sınav Kurulunca belirlenen sorular sorulacaktır. Sözlü sınavda sorulacak sorulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda belirtilen şekilde puan değerlerine göre uygulanacaktır. 

S.NO.

ALAN

PUAN DEĞERİ

1

Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi

25

2

Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü

15

3

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu

15

4

Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı

15

5

Genel Kültür ve Genel Yeteneği

15

6

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı

15

 Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacaktır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV

 VE ATAMA TAKVİMİ

Sözlü Sınav Yeri

Bartın Orman Fakültesi

ORE-4 Amfi

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati

22 Mart 2023 / 09.00 (Adaylar 08.45'de sınav salonunda bulunmalıdır)

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

24 Mart 2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz

27-31 Mart 2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazların Sınav Kurulunca Değerlendirilmesi

3-14 Nisan 2023

Kesinleşen Aday Listelerinin

 İlan Edilmesi

17 Nisan 2023

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atamaların Yapılması

 

17 Nisan 2023 tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapılacaktır.

 Görevde Yükselme Sözlü Sınav Listesi için TIKLAYINIZ.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Listesi için TIKLAYINIZ.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavında Uyulacak Kurallar ve Açıklamalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

SON Duyurular