BARTIN ÜNİVERSİTESİ

image/svg+xml
image/svg+xml

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı

Yayın Tarihi : 16/05/2024
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12'nci maddesi uyarınca Üniversitemiz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı düzenlenecektir.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının yazılı aşaması ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Anadolu Üniversitesine yaptırılacaktır.

Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar aşağıda yer alan kılavuzda duyurulmuştur.

-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunacaktır.
-Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.
-İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvurmamalıdır. Bu tür başvuru olması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Ünvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacaktır.
-Müracaatlarda başvuruda bulunulan kadroya ilişkin birim ve kadro derecesi belirtilmeyecektir.
-Başvurular 17-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde bir dilekçe ile yapılacaktır.

-Başvurular, başvuru süresinin sona ermesine müteakip Sınav Kurulu tarafından 03-21 Haziran 2024 tarihleri arasında incelenecek ve aranan şartları taşıyan adaylara ilişkin listeler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında yayımlanacaktır. 
-Adaylar aday listesine ilişkin olarak 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına itirazlarını yapabilecektir. Sınav Kurulu itirazları 08-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında karara bağlayacak ve kesinleşen liste 23-29 Temmuz 2024 tarihlerinde Personel Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecektir.

 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.
Kılavuz için TIKLAYINIZ.

FRM-0758 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
FRM-0759 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İçin İlan Edilen Kadroya Başvuru Dilekçesi


İlanen duyurulur. 16.05.2024

SON Duyurular