image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi 2019 Yılı Norm Kadro Planlaması

Yayın Tarihi : 31/12/2018

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, Üniversitemiz akademik birimlerinin 2019 yılı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen norm kadro planlamaları Üniversitemiz Senatosunun 26 Aralık 2018 tarihli toplantısında belirlenmiştir. 


"2019 Yılı Norm Kadro Planlaması"nda yer alan öğretim elemanı kadroların, Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları, 2019-2023 Stratejik Planında belirtilen akademik performans hedefleri ile kadro durumu gözetilerek yıl içerisinde ihtiyaca binaen ilan edilmesi hedeflenmektedir.

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre 2019 yılı içerisinde norm sayısını aşmış birimlere ihtiyaç olması halinde talep edilecek kadroların Yükseköğretim Kurlu Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde ilgili yılın norm kadro planlamasına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dahil edilecektir.

 

Senato kararı için TIKLAYINIZ.

NORM KADRO PLANLAMARI

Edebiyat Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
İslami İlimler Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Mühendislik Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Orman Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.
Ulus Meslek Yüksekokulu 2019 yılı norm kadro planlaması için TIKLAYINIZ.

SON Duyurular