image/svg+xml
image/svg+xml

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleştirilen Adaylardan İstenen Belgeler

Yayın Tarihi : 02/01/2019
1- Başvuru Dilekçe Örneği (tıklayınız)

2- İdari Personel Bilgi Formu (tıklayınız)

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha düzenlenecek) (bilgisayar ortamında, eksiksiz ve 3 suret olarak ve her birine fotoğraf yapıştırılarak doldurulması, tıklayınız)

4- Özgeçmiş

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet’ten alınacaktır.)

6- Sağlık Heyeti Raporu

7- Devlet Personel Başkanlığı tarafından yerleştiğine dair sonuç belgesi

8- Öğrenim durumu belgesinin (Diploma) aslı veya Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış ise hizmet belgesi

11- Askerlik terhis/tecil veya muaf belgesi (Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için “Askerlik Safahat Belgesi”)

12- Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (Kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olarak)

13- Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

14- Nitelik kodlarında istenilen diğer gerekli belgeler

Evrakların Personel Daire Başkanlığına 16/01/2019 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

SON Duyurular